صلواتی که هزار حسنه دارد

صلواتی که هزار حسنه دارد :

 

صلواتی که هزار حسنه دارد شماره یک :

از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که هر کس این صلوات را بفرستد حق تعالی هزار حسنه

برای او بنویسد

 

صَلَّى‏ اللَّهُ‏ عَلى‏ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ‏ بَيْتِهِ‏

منبع : بحار الانوار ج ۹۴ ص ۵۸ – جامع الاخبار فصل ۲۸ ص ۷۲

 

صلواتی که هزار حسنه دارد شماره دو :

امام صادق علیه السلام فرمودند : در کتابی خواندم که هر کس بر محمد و آل محمد صلوات فرستد و بگوید

اللهم صل علی محمدم و آل محمد خداوند برای او صد حسنه و هر کس بر محمدو اهل بیت او صلوات فرستد

( صلوات زیر )  خداوند برای او هزار حسنه می نویسد

اللَّهُمَ‏ صَلِ‏ عَلَى‏ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ‏ بَيْتِهِ‏

منبع : ثواب الاعمال ص ۳۳۵

 

صلواتی که هزار حسنه دارد شماره سه :

در کتاب جامع الاخبار شیخ صدوق  این صلوات به این صورت آمده است

صَلِ‏ عَلَى‏ النَّبِيِ‏ وَ أَهْلِ‏ بَيْتِهِ‏

منبع : دایرة المعارف صلوات ص ۷۶

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.