ذکر جهت رها شدن از صفات رذیله از قبیل حسد و بخل و بد اخلاقی

هر گاه به طور مداوم بعد از فرایض یومیه 88 مرتبه که مطابق عدد حلیم است بخواند

(یعنی 88 مرتبه یا حلیم گوید )

همه عادات و صفات رذیله از قبیل حسد و بخل از او دور می شود . خصوصا از سوء

خلق که برای آدمی زاد هیچ عقوبتی بدتر از این خوی نیست آزاد شود

 

 

منبع : گلهای ارغوان ج 1 ص 30

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.