ذکر جهت فصاحت و بلاغت

شیخ سلیمان بونی می گوید :

هر کس طالب فصاحت و بلاغت و طبع شعر باشد به ذکر اسم المصور مشغول  شود

و به عدد تکسیر با حرف ندا 2082 مرتبه بگوید ( یعنی یا مُصَوَّر بگوید به عدد 2082 مرتبه )

و بعد از رسیدن به مقصود اگر توان خواندن 2082  مرتبه را ندارد باید هر روز 336 مرتبه به

عدد مصور بخواند و هیچ گاه ترک نکند تا  آن نعمت باقی بماند

 

 

منبع : بحرالغرائب ص 36 و 37

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.