ذکر جهت رفع طمع

حضرت امام رضا علیه السلام می فرمایند :  هر کس به بلایی مبتلا شود یا در

دست مردم هر چه ببیند بر آن طمع و حسرت ببرد و بخواهد از این صفت مذموم

و شرک خفی نجات یابد  اسم الغنی را هر روز به عدد آن بر عضوی از اعضای

بدن خود بخواند و دست بر آن عضو بکشد مقطوع الطمع و آسوده می گردد .

 

منبع : بحرالغرائب ص 132

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.