ایمنی کودکان از جن و پری

ایمنی کودکان از جن و پری :

حضرت امام موسی کاظم علیه السلام فرمودند : اگر کسی از دوران کودکی در هر شب هر کدام از سوره های

ناس و فلق را سه بار بخواند و سوره ی توحید را صد بار و اگر نتواند پنجاه بار بخواند خدای عزوجل هر نوع دیوانگی

و جن زدگی و پیش آمد هایی که کودکان دچارش می شوند و نیز مرض تشنگی و فاسد شدن معده و جوشش

خون را تا زمانی که بدان مداومت کند تا به پیری برسد از او دور می سازد و اگر خود را به خواندن آن پای بند کند

یا دیگری بر آن وادارش کند تا روزی که خدای عزوجل جانش را بگیرد محفوظ می ماند

 

منبع : اصول کافی ج ۴ کتاب فصل قرآن ص ۴۲۹

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.