برای باردار شدن زنی که فرزند دار نمی شود

اگر زنی را فرزند نباشد یا در شکم ضایع شود این شش آیه را بر مشتی شکر بخواند در

آب اندازد و بخورد همان شب مواقعه بعمل آورد خیلی موثر است و نیز اگر کسی از هوش

رفته و غشی عارضش گردد بر گوش راست او بخوانند و اگر کسی بلید و کودن باشد هر

روز بخواندن این آیات مداومت نماید باهوش و زیرک گردد و در اول هر آیه بسم الله الرحمن

الرحیم بگوید

 

 

1-بِسمِ اللهِ السَّمیعِ الٌبَصیرِ الَّذی لَیسَ کَمِثلِه شَیء وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ

2-بِسمِ اللهِ الٌخالقِ الُعَلیمِ الّذی لَیسَ کَمِثلِه شَیء وَ هُوَ الًفَتّاحُ الٌعَلیمٌ

3-بِسمِ اللهِ الٌسَمیعِ الٌعَلیمِ الَّذی لَیسَ کَمِثلِه شَیء وَ هُوَ الٌعَلیمِ الًخَبیرِ

4-بِسمِ اللهِ الٌسَمیعِ الٌبَصیرِ الَّذی لَیسَ کَمِثلِه شَیء وَهُوَ الْعَزِيزُالعَلی بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ

5-بِسمِ اللهِ الٌعَزیزِ الٌکَریمِ الرَّحیمِ الَّذی لَیسَ کَمِثلِه شَیء وَ هُوَ الٌعَزیزِ الٌکَریمِ

6-بِسمِ اللهِ الٌعَزیزِ الٌرَّحیمِ الَّذی لَیسَ کَمِثلِه شَیء وَ هُوَ الٌعَزیزِ الرَّحیمِ

 

 

 

منبع : گلهای ارغوان ج 3 ص 86 و 87

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.