ختم برای اینکه فرزند پسر شود

در مجمع الدعوات مذکور است که شخصی به امام صادق علیه السلام از بسیاری دختران

شکایت کرد

حضرت فرمود : چون اراده ی مواقعه کنی دست راست خود را بر جانب راست زن خود بگذار

و هقت مرتبه سوره ی قدر را بخوان و هر گاه حمل ظاهر گشت دست راستت را بر جانب راست

ناف زن بگذار و هقت بار سوره ی قدر را بخوان و آن مرد چنین کرد .

خداوند هفت پسر عقب یک دیگر به او کرامت فرمود و جمع کثیری این عمل کردند و دارای فرزند

پسر شدند

 

 

 

منبع : مجمع الدعوات ص 174

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.