ختم جهت ایمنی نوزاد

منقول است روز اول که فرزند متولد می شود هر کس با ایمان سوره مبارکه جاثیه

را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و به او بندد از دیو و پری و حیوانات

موذیه محفوظ ماند

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 152

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.