ختم جهت حفظ کودک از آفات

منقول است هر کس با ایمان سوره مبارکه حاقه را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی

آن بنویسد و زن آبستن با خود نگاه دارد فرزند او از همه آفات مصون و محفوظ ماند

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 182

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.