ختم جهت دفع گریه کودک

هر کس با ایمان سوره مبارکه مطففین را به جهت دفع گریه کودک 7 بار با نیت

خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند بسیار موثر است .

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 198

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.