ختم جهت زیاد شدن شیر مادر

از حضرت امام جفعر صادق علیه السلام منقول است : هر کس با ایمان سوره مبارکه حجر

را به زعفران با نیت خالص و توجه به خدا ومعنی آن بنویسد و به زنی دهد که شیر او کم

باشد شیرش بسیار شود

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 98

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.