دستور مجرب برای حامله شدن زن

زن روز پنج شنبه را روزه بگیرد و این نوشته را در موقع نزدیکی کردن با خود داشته باشد

بعضی از علماء گفته اند بدون شک حامله گشته و مجرب است

 

م م م م ط ه ه ا علی علی علی علی علی علی له له له اه اه اه اه اه اه اه اه اه له له

له مو لعو هو فسو

 

 

منبع : تحفة الرضویة ص 287

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.