دعا برای باردارشدن زن عقیم

اگر زنی عقیم است نارحت نشود . این عمل را انجام داده بی شک صاحب فرزند

شود . روز پنج شنبه زن و مرد روزه بگیرند بعد از نماز عشاء این کلمات و اسماء الهی

را بر 40 قطعه کاغذ بنویسد و هر روز صبح بکی از آن ها را با آب تازه مخلوط کرده و

زن و شوهر از آن آب بخورند و همبستر شوند به  فضل الهی بس شک از آن روز تا

چهل روز دیگر حمل حاصل خواهد شد شکی در آن نیست و اما آن حروف قطعات

و اسماء الهی این است :

 

بسم ا لله الرحمن الرحیم کهیعص علی علی علی ط ط ط کهیعص کهیعص

حمعسق حمعسق هو هو هو الله الله صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد

و آله اجمعین

 

 

منبع : کنز الحسینی ص 61

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.