دعا برای رفع خطرات از کودکان

از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است: هر كس سوره احقاف را بنویسد و بر خود یا

كودك یا شیرخواره ای بیاویزد و یا اینكه این سوره را نوشته و پس از شستن از آب آنها بیاشامد

جسمش نیرومند و سالم خواهد بود و كودكان از آفات و خطراتی كه به انها می رسد در امان می مانند

و شیرخواره در گهواره اش مایه چشم روشنی می شود.

 

منبع : تفسیرالبرهان،ج5، ص35

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.