دعا برای رفع گریه گودکان

برای رفع گریه کودکان این کلمات در پنج برگه نوشته شده و بر وی آویخته می شود

برگه اول : آدم و حوا

برگه دوم : قابیل قتل هابیل

برگه سوم : قتل داود جالوت

برگه چهارم : انتصر موسی علی فرعون

برگه پنجم : نام کودک نوشته می شود

 

 

منبع : طب الائمه ترجمه عباس پسندیده ص 425

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.