دعا برای زنی که فرزند دار نمی شود

اگر زنی را فرزند نشود این آیات را بر دو کاغذ بنویسند یکی بر بازوی زن بسته شود و دیگری را شسته زن و مرد

با هم بخورند سپس هر دو جماع کرده فرزند به هم خواهد رسید اگر چه که عقیم باشد .

بسم الله الرحمن الرحیم یا یحیی خذ الکتاب بقوة و اتیناه الحکم صیبا

 

منبع : تسهیل الدواء ص 315 ( صفحه مقابل )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.