دعا جهت زیاد شدن شیر مادر

هر کس با ایمان سوره مبارکه حجرات را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد

و بشوید و به زنی بدهد که به بچه اش شیر می دهد شیر او زیاده شود . اگر به زن حامله

دهد فرزند او به سلامت آید

 

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 157

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.