دعا جهت عدم گریه کودک

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است : هر کس با ایمان سوره مبارکه

ابراهیم را بر قطعه حریر سفید با نیت خالص نویسد به شرطی که با طهارت باشد و

بر طفلی بندد که بسیار گریه می کند گریه او برطرف شود و از چشم زخم محفوظ ماند

و به سهولت از شیر باز شود

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 96

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.