ذکر برای رفع بدخویی طفل و یادگیری بیشتر آن

امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید : این اسم را هفت مرتبه بر آب

باران بخوانند ( المقیت ) و طفل بدخوی از آن بیاشامد صبور و ساکت و بافطانت

گردد هر چه بخواند یا بشنود یاد می گیرد .

 

منبع : گلهای ارغوان ج 1 ص 34

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.