ذکر جهت حفظ طفل از آفات تا سن بلوغ

وقتی فرزندی به دنیا بیاید و اسم شریف البّر را سه روز هر روزی 70 مرتبه بخواند و به آن

طفل بدمد آن طفل تا سن بلوغ از همه آفات و بلیات محفوظ خواهد ماند

 

 

منبع : بحرالغرائب ص 133

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.