ذکر جهت خوش خلق شدن طفل بدخو

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند : اسم المقیت را 7 مرتبه بر آب باران یا آب

جاری بخوانند و طفل بدخوی از آن بیاشامد صبور و ساکت و بامتانت می گردد و هر چه بخواند

یا بشنود یاد می گیرد

 

 

منبع : بحرالغرائب ص 78

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.