دعا جهت پسر شدن نوزاد

از مجربات است هر کس با ایمان سوره مبارکه اعلی را بر کاغذی با نیت خالص

و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و زن آبستن در ماه اول که حمل گرفته باشد

همراه خود داشته باشد البته آن فرزند پسر شود .

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 204

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.