بسته شدن زبان بدگویان

بسته شدن زبان بدگویان :

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است : هر کس با ایمان سوره مبارکه بروج را به جهت دفع بدگویان

و بد زبانان ٬ سه بار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند زبان بدگویان و بدزبانان بسته شود و از

هرزهگی و بدگویی آنان محفوظ ماند

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص ۲۰۰

 

 

2 comments on “بسته شدن زبان بدگویان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.