ختم جهت ایمنی از شر بدگویان

1- منقول است : هر کس با ایمان سوره مبارکه همزه را به جهت بدگویان 21 بار با

نیت  خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند از شر همه آنان محفوظ ماند

 

2- هر کس با ایمان سوره مبارکه همزه را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن

و با حال وضو بنویسد و با خود دارد از شر بدگویان محفوظ ماند

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 224

 

 

2 comments on “ختم جهت ایمنی از شر بدگویان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.