دستور برای رفع سحر زدگی

برای کسی که سحر شده است این عمل مجرب است . بر روی رگ راست گردن او از بالا

به پایین نوشته شود کهیعص و بر روی رگ چپ گردن او نیز از بالا به پایین نوشته شود حمعسق .

باید این آیات بزرگ نوشته گردد

 

 

منبع : کنز المدفون و السر المصون ص 3

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.