دعا برای ابطال سحر

این کلمات را بر کاغذی نوشته و در گلو بیاویزند برای ابطال سحر مجرب است

 

بسم الله الرحمن الرحیم عزمت علیکم بما عذیت به سلیمان انه من سلیمان

و انه بسم الله الرحمن الرحیم اهیا شراهیا بطوشا اجبارا پلموسا قهارا بحق

کهیعص ذکر رحمة ربک عبده زکریا یا اذ نادی ربه نداء خفیا کما قل اعوذ برب

الناس تا آخر سوره .

 

 

منبع : خزینة الفوائد ص 226 و 227

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.