نماز برای باطل کردن سحر

بر ظرف پاک به زعفران نویسد:

اعوذ بکلمات الله و اسمائه کلها عامه من شر الساعه و الهامه و العین اللامه و من شر

حاسد اذا حسد

با حمد و توحید و معوذتین و سه آیه از اول سوره بقره و آیه و الهم اله واحد…تا یعقلون

و آیه الکرسی  و آمن الرسول… تا آخر سوره و ده آیه از اول آل عمران و ده آیه از اول سوره

نسا و مائده و انعام و اعراف و آیه سخره و آیه قال موسی ما جئتم به السحر ان الله سیبطله

و الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا و دو آیه از اول و الصافات سه بار بشوید و با آن وضو سازند

و سه کف از آن بر رو و جسد بمالند و دو رکعت نماز کنند و شفا بطلبند و جهت سحر (و امراض).

 

 

 

منبع : راهی به سوی خدا،ص 301

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.