اذکاری برای محفوظ بودن از بلیات

هر که این نام ها با خود دارد یا به موم گیرد و به آب اندازد و بخورد بیدار دل و دانا

و زیرک گردد و از بلیات محفوظ ماند

 

ا ا ط ء م و ا را ا ط ء ا و و ا ا ا م و ا ا

و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم لیس کمثله شی ء و هو السمیع البصیر

حسبنا و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر فان تولوا فقل حسبی الله الا اله الا هو علیه

توکلت و هو رب العرش العظیم یا حی یا قیوم یا ذاالجلال و الاکرام

 

 

 

منبع : گلهای ارغوان ج 2 ص 147

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.