برای ایمن شدن از دشمن و دزد و غیره در سفر

برای ایمن شدن از دشمن و دزد و غیره در سفر :

هر کس این ذکری که بیان می شود در سفر هفت مرتبه در هر چهار طرف بخواند و با دست اشاره کند از هر

خرابی و دشمن و دزد و …… محفوظ خواهد ماند و چنانچه بنویسد و در صندوق یا آن مکان قرار دهد از دزد

در امان باشد و آن ذکر این است . این عمل مجرب است

 

اَللهُ حَفیظٌ لَطیفٌ قَدیمٌ اَزَلیٌّ حَیٌّ قَیّوم ٌلا ینَامُ

 

منبع : مخزن تعویذات ص ۲۱

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.