برای شیرین بودن نزد محبوب

برای شیرین بودن نزد محبوب :

اگر دعای زیر را با مشک و زعفران نوشته کسی همراه داشته باشد در نزد محبوب و همسر مورد عزت و علاقه

قرار گیرد .

اگر این دعا هفت مرتبه بر سرمه قرائت شود و از آن سرمه بر چشم مالند همان خاصیت دارد

اگر این دعا بر هفت دانه سنگ خوانده شود و یکی یکی در آتش افکنده شود و نیت کند که نظر فلان بر من شیرین

گردان مجرب است

اگر این دعا را به نیت ازدواج کسی خوانده شود باز مفید فایده است

اگر شخصی این دعا را هفت بار بر قطعه ای موم خوانده آنرا در آتش اندازد به نیت محبوب القلوب شخص خاص

موثر است

اگر ۴۱ بار این دعا بر سیب یا گلابی یا هر میوه دیگر خوانده به دو طرف بدهد که بخورند آندو عاشق یکدیگر

شوند

می توان برای هر نیت غیر ۴۱ بار این دعا را قرائت کرد.

اگر این دعا سه بار بر روی مسافر خوانده شود وی در صحت و سلامت از سفر برگردد

اگر این دعا سه بار بر کف دست قرائت کرده و به صورت مالیده شود فرد از خطرات در امان ماند

اگر روزی یک بار این دعا بخوانی مورد لطف و مرحمت همگانی قرار گیری

فواید این دعا به تجربه ثابت شده و بارها امتحان شده و بسیار مجرب و مفید می باشد  

 

 

 

 

 

 

منبع : خزینة الاسرار و کشف الاخفاء ص ۲۹۶ الی ۲۹۹

 

 

 

8 comments on “برای شیرین بودن نزد محبوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.