جهت دفع بلا و گرفتاری

جهت دفع بلا و گرفتاری :

بعضی از علما فرموده اند هر کس با ایمان سوره مبارکه نصر را به جهت دفع بلاها و گرفتاری ها هر روز هفت بار

با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند خداوند متعال بلا و گرفتاری ها را از او دفع می کند

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 230

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.