حرز برای مرکب و صاحب آن

حرز برای مرکب و صاحب آن :

سید بن طاوس می گوید حرزی که روایت می شود مجرب است . این حرز برای مرکب ( ماشین ) و صاحب آن

می باشد . آن را نوشته و بر مرکب قرار داده شود

 

اللهم احفظ علی مالو  حفظه غیرک لضاع و استر علی مالو ستره غیرک لشاع و احمل عنی مالو

حمله غیرک لکاع و اجعل علی ظلا ظلیلا اتوقی به کل من رامنی بسوء او نصب کلی مکرا او هیالی

مکروها حتی یعود  و هو غیر ظافر بی و لا قادر علی اللهم احفظنی بما حفظت به کتابک المنزل

علی قلب نبیک المرسل اللهم انک قلت و قولک الحق انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون

 

منبع : الامان فی اخطار الاسفار ص 87 و 88

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.