ختم برای محفوظ ماندن از یک جمعه تا جمعه دیگر

شیخ کفعمی از کتاب فضایل القرآن ابی ضریس نقل کرده که هر کس روز

جمعه سوره حمد و قل هو الله احد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس

هر یک را هفت مرتبه بخواند تا جمعه دیگر محفوظ ماند .

 

منبع : مصباح کفعمی ص 421

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.