ختم جهت ایمنی از دزد

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است : هر کس با ایمان سوره مبارکه

توبه را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و بر طاقیه بندد از دزد و قطاع

طریق ایمن باشد

معنای طاقیه : نوعی کلاه بلند

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 86

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.