دستوری برای ایمنی تا هنگام مرگ

دستوری برای ایمنی تا هنگام مرگ :

امام کاظم علیه السلام فرموده اند : هر کس در کودکی به سه بار خواندن سوره های فلق و ناس و صد بار

خواندن سوره توحید و اگر نتوانست به 50 بار خواندن آن پایبند باشد خداوند او را تا زمانی که به سن جوانی

برسد و به آن برنامه پایبند باشد از لغزش های کوچک یا بیماری های کودکانه و تشنگی و فساد معده و خون

ریزی نگهدارد و اگر در جوانی نیز به آن برنامه پایبند بماند و یا او را پایبند کنند تا به هنگام مرگ ایمن باشد .

 

 

منبع : اصول کافی ج 2 ص 623

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.