دعا برای تلف نشدن جان و مال

از بعضی مشایخ منقول است : چون بر کشتی نشینی به چهارده حروف مقطعه نورانی اوایل سوره

ها تلفظ کن . کسی از فایده آن پرسید . گفت : هرگز این حروف نورانی در موضعی نوشته یا خوانده

نمی شود خواه در بیابان یا غیر آن الا آن که محفوظ باشد خواننده و دارنده آن . و مکانی که برآن

نوشته باشند آن مکان و مال و جان و او از بلیات مصون ماند و از تلف شدن و غرق شدن ایمن باشد

 

حروف مقطعه نورانی :

ا ل م ص ر ک ه ی ع ط س ح ق ن

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 18

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.