دعا جهت حفظ از آفات

اگر کسی سوره مبارکه نمل را بر پوست آهو یا کاغذ با نیت خالص و توجه به خدا و معنی

آن بنویسد و در شب بر بازو بندد از همه آفات محفوظ ماند

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 121

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.