ذکر جهت جهت حفظ اولاد و زن و مال و عیال

اگر کسی بر این اسم شریف ( الرقیب ) مداومت نماید به نیت حفظ اهل و اولاد و جان و مال و عیال

خداوند او را از تمامی آفات و بلیات حفظ می کند . اگر کسی دارای زن یا فرزند زیبابی باشد که در معرض

خطر قرار می گیرند این اسم شریف را مداومت کند خداوند آن ها را از خطرات و بلایا حفظ می نماید

 

 

منبع : بحر الغرائب ص 83

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.