ذکر جهت حفظ جان و مال

هر کس از شر سارق دشمن قهار چشم زخم کلیه اعدا همسایه بد همسر ناموافق حاکم جبار مشقات سفر

زیادی قرض ایذاء حیوانات ضاره بترسد باید یک هفته از روز پنج شنبه تا چهارشنبه آینده روزه بدارد و در این ایام

هر روز صبح 77 مرتبه بگوید حَسبِی اللهُ الحَسیب و اوایل شب های همان هفته نیز به همین عدد بگوید .

از برکت این اسم شریف جان و مال و عیال آن شخص از آفات و حوادث همیشه محفوظ می ماند .

 

 

منبع : بحر الغرائب ص 79

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.