ذکر برای رفع بلا و رفع طمع

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند هر که به بلایی مبتلا بود یا در دست

مردم هر چه ببیند بر آن طمع و حسرت ببرد و بخواهد ازا یان صفت مدموم و شرک خفی

نجات یابد این اسم را ( الغنی ) هر روز بعدد آن بر عضوی از اعضای بدن بخود بخواند و

دست برآن عضو بکشد مقطوع الطمع و آسوده گردد

عدد آن 1060 است

 

 

منبع : گلهای ارغوان ج 1 ص 57

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.