نمازی برای حفظ مال و اهل و عیال و دین و دنیا و آخرت

نمازی برای حفظ مال و اهل و عیال و دین و دنیا و آخرت :

از حضرت رسول اکرم صل الله علیه و آله روایت کرده اند : هر کس در شب جمعه ما بین نماز مغرب و عشاء 20

رکعت نماز به جای آورد و در هر رکعت بعد از حمد 11 مرتبه سوره توحید بخواند خداوند او و اهل و عیال و مال و

دین و دنیا و آخرتش را حفظ می کند

 

منبع : وسائل الشیعه ج 5 ص 75 ح 2  – مصباح المتهجد ص 259

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.