نماز برای ایمنی از شر همه مخلوقات

درکتاب جنات الخلود مسطور است : هر کس در شب جمعه دو رکعت نماز به جا

آورد در هر رکعت بعد از حمد ده مرتبه سوره اذا زلزلت بخواند و بعد از فراغ بگوید :

یا حی یا قیوم یا ذاالجلال و الاکرام  از شر همه مخلوقات ایمن گردد

 

 

منبع : جنات الخلود ص 44

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.