دعا جهت ایمنی از شر همه مردم

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است : هر کس با ایمان سوره مبارکه

حمعسق ( سوره شوری ) را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و با خود

دارد از شر همه مردم ایمن گردد

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 145 و 146

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.