حرز برای رفع چشم زخم

این حرز برای رفع چشم زخم مجرب است سوره فاتحه الکتاب را بخواند سپس بنویسد

( و به همراه داشته باشد )

 

بسم الله اعیذ ( اسم خودش و مادرش را بنویسد مثلا علی بن زینب ) بکلمات

التامات من شر ما خلق

 

 

منبع : کشکول لطیف ص 199

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.