دستور برای دفع چشم زخم

در روی تخم مرغ نوشته یک دفعه از طرف راست و یک دفعه از طرف چپ و یک دفعه از پیشانی

تا نوک بینی بکشد بگوید  العین     و بیاندازد و بشکند

 

جاعت فجاعت فجیعت تفجعت انفجعت انفلقت 

 

 

منبع : گلهای ارغوان ج 1 ص 152

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.