دعا جهت ایمنی از چشم زخم

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرموده اند : هر کس با ایمان سوره مبارکه

عادیات را سه بار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند از زخم چشم

محفوظ می ماند .

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 219

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.