برای رفع شر دشمن

برای رفع شر دشمن :

 

اگر می خواهی شر دشمن را دفع کنی سه مرتبه سوره  والشمس را هنگام غروب خورشید بخوان و در آیه

فالهمها  حاجت خود را در ذهن تصور کن این عمل را سه روز پیوسته انجام بده و از روز چهارشنبه شروع و به

جمعه ختم کن

 

منبع : منتخب الختوم ص ۴۳و ۴۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.