برای سلامتی از شر دشمن

برای سلامتی از شر دشمن :

دو آیه شریفه کعیعص ( کاف ها یا عین صاد ) و حمعسق ( حا میم عین سین قاف ) را که می گوید با گفتن هر

حرفی ( کاف ها ……. ) یکی از انگشتان را جمع کند و ایتدا از شصت دست راست شروع کند و به انشگت شصت

دست چپ ختم نماید . سپس در همان حالی که انگشتان دو دست جمع شده است سوره فیل را بخواند و چون

 به کلمه ترمیهم در این سوره رسید این کلمه را ده بار تکرار کند و با گفتن هر مرتبه یکی از انگشتان را باز نماید

این عمل از عجایب و مجربات است .

 

 

 

منبع : منتخب الختوم ص ۱۴۵ – جنة الامان ص ۲۳۲ – مخلاة ص ۲۰۷ شماره ۱۵

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.