جهت دفع شر دشمنان

هر کس با ایمان در نمازهای صبح در رکعت اول سوره مبارکه انشراح و در

رکعت دوم سوره مبارکه فیل را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن

بخواند خداوند متعال شر دشمنان را دفع فرماید

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 224 و 225

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.