حفظ از مکر دشمن

حفظ از مکر دشمن :

 

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است هر کس با ایمان سوره مبارکه اعراف را به زعفران و گلاب

با نیت خالص و توجه به خداو معنی آن بنویسد و با خود دارد از مکر دشمن و چشم زخم ایمن گردد و در سفر از

تصادفات و گرفتاری محفوظ ماند و از حیوانات وحشی و درندگان ایمن باشد

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص ۶۰

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.